Archive for October 24th, 2015

SAMBUTAN PADA ACARA WISUDA SARJANA 40 DAN PASCASARJANA 28

Saturday, October 24th, 2015

WISUDA

Ass. Wr. Wb.

Salam Sejahtera

Om shanti shanti shanti om

Alhamdulillaahirobbil’alamin,  puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi, atas berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya lah kita dapat berkumpul di momen yang berbahagia ini.

(more…)