Archive for January 18th, 2013

Sambutan pada Acara Pengarahan dan Pelepasan Mahasiswa Magang ke Brunei Darussalam

Friday, January 18th, 2013

Ass. Wr. Wb.

Salam Sejahtera

Puji syukur tercurah pada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya pada kita semua untuk hadir di acara yang khidmat ini.

Bapak Ibu Hadirin sekalian..

Today we all shall be proud, (more…)